μεταλλικες σκάλες

Κτηριακές Κατασκευές
Τοποθέτηση Κάγκελων Τύπου ASCO

Οι περιφράξεις asco προσφέρονται σε βασικό μήκος 2000 mm αξονικά, διάφορα ύψη και βροχίδες, με βασική λάμα 25Χ2 ή 25Χ3 mm, υποστυλώματα διαφόρων τύπων (λάμα 8 mmή IPN) για βίδωμα ή για πάκτωση, γαλβανισμένες εν θερμώ κατά ISO 1461 ή γαλβανισμένες και βαμμένες σε αποχρώσεις RAL με ηλεκτροστατική βαφή

Πείτε μας τις ανάγκες σας γιαπεριφράξεις επαγγελματικών χώρωνπεριφράξεις με κάγκελα Ascoκαι θα έχετε το άρτιο ποιοτικό αποτέλεσμα που επιθυμείτε.

Image